Εθελοντισμός είναι Πολιτισμός – 5 Δεκεμβρίου 2011

Δράση του δικτύου στην πλατεία Αριστοτέλους στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Εθελοντισμού. Μια συμβολική ημέρα γιορτής για τον εθελοντισμό, το δίκτυο αποφάσισε να υλοποιήσει μια δράση για την γνωριμία των φορέων του δικτύου με τους πολίτες της πόλης, να τους ευαισθητοποιήσει σε διάφορα ζητήματα και να αλληλεπιδράσει με σκοπό την ενεργοποίηση τους στην κοινωνία. Οι φορείς υλοποίησαν δραστηριότητες σύμφωνα με το αντικείμενο που δραστηριοποιούνται, όπως επίσης υλοποίησαν και κάποιες καλλιτεχνικές δραστηριότητες από κοινού.Εθελοντισμός Είναι Πολιτισμός- Ημερα του Εθελοντη 2011

EnglishGreek