Το δίκτυο στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης

Ετήσια παρουσία του δικτύου στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο πιο διάσημο δρώμενο της πόλης, της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που γίνεται κάθε χρόνο, το δίκτυο δεν έπαψε από την αρχή της δημιουργίας του να παρευρίσκεται με σκοπό την κινητοποίηση των πολιτών της πόλης.

EnglishGreek